פחמים לכלי עבודה

• פחמים באיכות הגבוהה ביותר

• כל הפחמים בעלי עצר אוטומטי לשמירה על אורך חיי הכלי

• מגוון רחב של פחמים, המתאים למרבית כלי העבודה בשוק הישראלי