ACU4

פלס טורפדו מקצועי מאלומיניום קשיח

שימושים: מתאים לכל השימושים המקצועיים
אורך: 25 ס"מ

• בולמי זעזועים "ANTI-SHOCK" בקצוות להגנה מנפילות
• משטח עבודה מחורץ לדיוק מירבי
• 3 עיניות אקריליות מוצקות : 2 אנכיות ו-1 אופקית
• דיוק מדידה:
אחיזה רגילה 0.4 מ"מ/מ' , אחיזה מעל הראש 0.7 מ"מ/מ'