כוסות קידוח לבטון

כוסות קידוח עם שיני וידיה, לקידוח בבטון בעזרת פטישון או פטיש חציבה
קידוח באמצעות שיני וידיה ומקדח מירכוז
מערכת סידור שיני וידיה (Asym) עבור קידוח שקט
חריץ שחרור אבק להקטנת החיכוך
הברגה פנימית אוניברסלית M22
בסיס כוס גלי לקידוח מהיר

מידות זמינות : 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 125 ו-150 מ"מ.

מידות זמינות מתאם לפטישון SDS+ : 110, 160, 200, 260 ו-350 מ"מ.

מידות זמינות מתאם לפטיש חציבה SDS-MAX: 200, 350, 400 ו-550 מ"מ.