כוסות קידוח לבטון

כוסות קידוח עם שיני וידיה, לקידוח בבטון בעזרת פטישון או פטיש חציבה
• קידוח באמצעות שיני וידיה ומקדח מירכוז
• מערכת סידור שיני וידיה (Asym) עבור קידוח שקט
• חריץ שחרור אבק להקטנת החיכוך
• הברגה פנימית אוניברסלית M22
• בסיס כוס גלי לקידוח מהיר

מידות זמינות : 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 125 ו-150 מ"מ.

מידות זמינות מתאם לפטישון SDS+ : 110, 160, 200, 260 ו-350 מ"מ.

מידות זמינות מתאם לפטיש חציבה SDS-MAX: 200, 350, 400 ו-550 מ"מ.