ACU3

פלס מים מאלומיניום קשיח

שימושים: מתאים לכל השימושים הביתיים והמקצועיים
אורכים זמינים: 30 ←40 ←60←80← 100←120←200ס"מ

• בולמי זעזועים בקצוות להגנה מנפילות
• פרופיל קשיח לדיוק מירבי
• 3 עיניות אקריליות מוצקות : 2 אנכיות ו-1 אופקית
• דיוק מדידה : 0.5 מ"מ/מ'