ACU5

פלס מים מאלומיניום קשיח

שימושים: מתאים לכל סוגי עבודות הבנייה
אורכים זמינים: 40 ←60←80← 100← 200 ס"מ


• בולמי זעזועים "ANTI-SHOCK" בקצוות להגנה מנפילות
• משטח עבודה מחורץ לדיוק מירבי
• 3 עיניות אקריליות מוצקות : 2 אנכיות ו-1 אופקית
• דיוק מדידה:
מידות 40 עד 120 : אחיזה רגילה 0.4 מ"מ/מ' , אחיזה מעל הראש 0.7 מ"מ/מ'
מידות 150 עד 250 : אחיזה רגילה 0.5 מ"מ/מ' , אחיזה מעל הראש 50.7 מ"מ/מ'
• פדים מונעי החלקה לאחיזה נוחה והגנה על משטחי עבודה עדינים כגון זכוכית

זמין גם בגרסה המגנטית בעלת המגנט הייחודי "RARE EARTH"

הכח המגנטי החזק ביותר בעולם מקנה עבודה שקטה ונוחה ללא שימוש ידיים בעבודה עם משטחי מתכת
אורכים זמינים: 40 ←60←80← 100 ס"מ